Kontakt

Na 99% odpowiedź na Twoje pytanie jest na naszej liście najczęściej zadawanych pytań.
fiszkoteka@fiszkoteka.pl

Szkoły i firmy

Mirka Kiwior
Mirka Kiwior
mirka.kiwior@fiszkoteka.pl

Adres korespondencyjny

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8 / 58
02-798 Warszawa

Numer konta bankowego

71 1140 2004 0000 3402 7771 8910

Do faktur

NIP: 9512457919
REGON: 369727696


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych jest VocApp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres
  Mielczarskiego 8/58, 02-798 Warszawa, REGON: 369727696.
 2. Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b i f) RODO),
 3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt poprzez wysłanie maila: dane@fiszkoteka.pl