POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa polityka prywatności (dalej: "Polityka Prywatności") dotyczy serwisów internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych (dalej odpowiednio: “Serwisy” i “Aplikacje”) Vocapp Sp. z o.o.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników (zwanym dalej Usługodawcą) jest Vocapp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Mielczarskiego 8/58,02-798 Warszawa, NIP: 9512457919, REGON: 369727696, KRS: 0000723917 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS).


Kontakt

W razie pytań dotyczących konta Użytkownika, sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: fiszkoteka@fiszkoteka.pl


W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkowników itp. prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dane@fiszkoteka.pl


Może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości Użytkownika, który zgłosi się do nas po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.

Gromadzenie danych

Gromadzimy dane dotyczące Ciebie gdy korzystasz z naszych Serwisów i Aplikacji lub zakładasz konto w jednym z naszych Serwisów lub Aplikacji.


Dane podawane podczas zakładania konta

Podczas zakładania konta prosimy Cię o podanie następujących danych:


Opcjonalne dane konta podawane przez Użytkownika

Po założeniu konta możesz uzupełnić swój profil o opcjonalne dane:


W przypadku logowania się do serwisu lub zakładania konta za pośrednictwem zewnętrznego serwisu, na przykład Facebook czy Google, pozyskujemy z takiego serwisu ID Twojego konta w takim serwisie, imię, nazwisko, adres e-mail.


Treści przesyłane przez Użytkownika

W trakcie gdy korzystasz z naszych usług, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:


Logi

Podczas korzystania z Serwisów i Aplikacji, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, mogą być zapisywane następujące informacje:


Pliki cookies, pamięć przeglądarki i pamięć podręczna urządzenia

Korzystamy z mechanizmów takich jak pliki cookies, pamięć lokalna przeglądarki (na przykład Web Storage) czy pamięć urządzenia (w przypadkuAplikacji), mogące przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład dane sesji Użytkownika, preferencje i ustawienia) jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe przyspieszające ładowanie treści.


Plików cookies używamy także do przechowywania unikalnego identyfikatora obsługi funkcji Zapamiętaj mnie, dzięki którym nie musisz każdorazowo logować się do Serwisów z danej przeglądarki/Aplikacji na konkretnym urządzeniu, o ile nie wylogujesz się w międzyczasie za pomocą przycisku Wyloguj, pliki cookies nie wygasną/nie zostaną przez Ciebie skasowane i nie zmienisz w międzyczasie hasła dostępu do konta.


Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisach. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki możliwe jest także usunięcie zapisanie wcześniej danych.


Tagi pikselowe

Stosujemy tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane na przykład w wiadomości e-mail lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości e-mail czy wyświetlenie danej strony.


Dane w Aplikacjach uzyskane przez strony trzecie

W celu uzyskania lepszych doświadczeń, podczas korzystania z usług Usługodawcy Aplikacje korzystają z usług poniższych stron trzecich, które mogą zbierać informacje wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika:

AdMob

Firebase

Freshworks

Google Play Services

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Facebook

PayU


Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy do tego podstawę prawną.


Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy):


Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO (wypełnianie ciążących nas obowiązków prawnych):


Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes):


Informacje przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w szczególności przez okres w jakim mamy obowiązek przechowywać te dane lub wypełnić inne obowiązki przewidziane prawem lub przez okres przedawnienia roszczeń.


Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy:


Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.


Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

Możemy udostępniać dane podmiotom z różnych krajów, w tym mających główną siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych różnią się od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym - przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne.


Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do:


Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.


Większość danych osobowych powiązanych z kontem możesz przejrzeć lub zmodyfikować na stronie Ustawienia konta. Dostępna jest tam także funkcja, za pomocą której możesz zgłosić chęć usunięcia Twojego konta.


Zmiany w Polityce Prywatności

Usługodawca gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w Serwisach i Aplikacjach zostanie udostępniona stosowna informacja.